23-07-2014
 เกาะสวย น้ำใส ผู้คนจริงใจ ที่เกาะยาว    เทศบาลตำบลพรุใน  ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน
 
 • นายมนตรี เบ็ญอ้าหมาด
  นายกเทศมนตรีตำบลพรุใน
 • นายสมยศ หยั่งทะเล
  รองนายกเทศมนตรี
 • นายสมหมาย ปลูกไม้ดี
  รองนายกเทศมนตรี
 • นายประพัทธ์ วิจิตรนาวี
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • นายวิโรจน์ กูลดี
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
 


 
ประกาศเทศบาลตำบลพรุใน เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลพรุใน จำนวน ๔๒ รายการ(ดู: 5)
     
 
 
 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ระบบอีเมล์
 
   
ชมวิถีชีวิตชุมชนชาวตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ดู: 207)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 13/08/2552
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรุใน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจำนวน ๑๑ โครงการ (ดู: 50)
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๓ /๒๕๕๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายในบ้านนายบีดีน –นายประภาส หมู่ที่ ๑ (ดู: 30)
เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๔ /๒๕๕๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายนาถ้ำ-นาบน หมู่ที่ ๓ และ ๔ (ดู: 20)
เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๕ /๒๕๕๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายโล๊ะจาก-ปากคลอง หมู่ที่ ๓ (ดู: 17)
 
 
   
 
วันเริ่มต้น-สิ้นสุด หน่วยงาน หัวข้อ
07 - 25/07/57 ทต.พรุใน โครงการคืนความสุขให้ประชาชนตำบลพรุใน เดือนรอมฎอน ระหว่างวันที่ 7-25 กรกฎาคม 2557 (ดู 3)
   
 
   
ขนมไข่ (ดู: 667)
   
น้ำพริกปลากะตัก (ดู: 720)
 
เทศบาลตำบลพรุใน   25/1 หมู่ 2  ตำบลพรุใน  อำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา 83000
โทร.076-582444 แฟกซ์ 076-582445   E-mail:info@prunai.go.th

© Copyright 2009.Prunai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation