20-04-2014
 เกาะสวย น้ำใส ผู้คนจริงใจ ที่เกาะยาว    เทศบาลตำบลพรุใน  ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน
 
 • นายมนตรี เบ็ญอ้าหมาด
  นายกเทศมนตรีตำบลพรุใน
 • นายสมยศ หยั่งทะเล
  รองนายกเทศมนตรี
 • นายสมหมาย ปลูกไม้ดี
  รองนายกเทศมนตรี
 • นายประพัทธ์ วิจิตรนาวี
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • นายวิโรจน์ กูลดี
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
 


 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 11 คน เทศบาลตำบลพรุใน คัพ ต้านยาเสพติด(ดู: 10)
     ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ -25 เมษายน 2557
 
 
 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ระบบอีเมล์
 
   
ชมวิถีชีวิตชุมชนชาวตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ดู: 150)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 13/08/2552
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรุใน สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการปรับปรุงสถานที่วางเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง (ดู: 177)
แบบสรุปค่าก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเสรี โชคเกื้อ (ดู: 154)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเสรี โชคเกื้อ (ดู: 146)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายโดด เสมารักษ์ (ดู: 181)
 
 
   
 
วันเริ่มต้น-สิ้นสุด หน่วยงาน หัวข้อ
01 - 15/05/57 ทต.พรุใน การแข่งขันฟุตบอล 11 คนเทศบาลตำบลพรุใน คัพ ต้านยาเสพ ครั้งที่ 19 (ดู 99)
   
 
   
ขนมไข่ (ดู: 637)
   
น้ำพริกปลากะตัก (ดู: 689)
 
เทศบาลตำบลพรุใน   25/1 หมู่ 2  ตำบลพรุใน  อำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา 83000
โทร.076-582444 แฟกซ์ 076-582445   E-mail:info@prunai.go.th

© Copyright 2009.Prunai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation