30 ส.ค. 58
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพรุใน
 
  • นายสมหมาย ปลูกไม้ดี
    รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุใน
  • นายสมยศ หยั่งทะเล
    รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุใน
  • นายมนตรี เบ็ญอ้าหมาด
    นายกเทศมนตรีตำบลพรุใน
 
 

 
ประมูลซื้อรถบรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมเครนด้วย วิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ดู : 8)
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรุใน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สำหรับสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลพรุใน (ดู : 24)
เทศบาลตำบลพรุใน ออกพื้นที่ เปิดจุดบริการชำระภาษี ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2558 ณ จุดรับบริการหมู่ต่างๆ ดังภาพประกอบ (ดู : 121)
ขอเรียนเชิญประชาชนชาวตำบลพรุในเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลพรุใน (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) (ดู : 132)
ประกาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุใน กำหนดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา (ดู : 374)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุใน เรื่อง ชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ดู : 261)
 
 
   
ชมวิถีชีวิตชุมชนชาวตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ดู:759)
   
ชมภูมิทัศน์ของอำเภอเกาะยาว (ดู:402)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 13 ส.ค. 2552
 
log analyzer
 
 
ประมูลซื้อรถบรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมเครนด้วย วิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ดู : 8)
แบบ ปปช. 1 (ดู : 25)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโล๊ะจาก-โล๊ะโป๊ะ หมู่ที่ 1 2 3 และ หมู่ที่ 6 (ดู : 52)
เรื่อง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ ๒ (ดู : 112)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุใน เรื่อง ให้เช่าสะพานท่าเทียบเรือบ้านแหลมใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยวิธีประมูล (ดู : 218)
 
 
   
 
วันเริ่มต้น-สิ้นสุด หน่วยงาน หัวข้อ
   
 
   
ขนมไข่ (ดู:1268)
   
น้ำพริกปลากะตัก (ดู:993)
 
เทศบาลตำบลพรุใน   25/1 หมู่ 2  ตำบลพรุใน  อำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา 83000
โทร.076-582444 แฟกซ์ 076-582445   E-mail:info@prunai.go.th

© Copyright 2009.Prunai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation