4 ก.ค. 58
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพรุใน
 
  • นายสมหมาย ปลูกไม้ดี
    รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุใน
  • นายสมยศ หยั่งทะเล
    รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุใน
  • นายมนตรี เบ็ญอ้าหมาด
    นายกเทศมนตรีตำบลพรุใน
 
 

 
เรื่อง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ ๒ (ดู : 4)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
เทศบาลตำบลพรุใน ออกพื้นที่ เปิดจุดบริการชำระภาษี ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2558 ณ จุดรับบริการหมู่ต่างๆ ดังภาพประกอบ (ดู : 72)
ขอเรียนเชิญประชาชนชาวตำบลพรุในเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลพรุใน (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) (ดู : 81)
ประกาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุใน กำหนดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา (ดู : 252)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุใน เรื่อง ชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ดู : 220)
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพรุใน เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ดู : 172)
 
 
   
ชมวิถีชีวิตชุมชนชาวตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ดู:534)
   
ชมภูมิทัศน์ของอำเภอเกาะยาว (ดู:318)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 13 ส.ค. 2552
 
log analyzer
 
 
เรื่อง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ ๒ (ดู : 4)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุใน เรื่อง ให้เช่าสะพานท่าเทียบเรือบ้านแหลมใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยวิธีประมูล (ดู : 91)
ประกาศเทศบาลตาบลพรุใน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะหมู่ที่ ๒ (ดู : 140)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุใน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุใน-แห (ดู : 245)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุใน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาบน-น (ดู : 124)
 
 
   
 
วันเริ่มต้น-สิ้นสุด หน่วยงาน หัวข้อ
   
 
   
ขนมไข่ (ดู:1118)
   
น้ำพริกปลากะตัก (ดู:908)
 
เทศบาลตำบลพรุใน   25/1 หมู่ 2  ตำบลพรุใน  อำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา 83000
โทร.076-582444 แฟกซ์ 076-582445   E-mail:info@prunai.go.th

© Copyright 2009.Prunai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation