Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

27 มี.ค. 60
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพรุใน
 
 • ว่าง
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • นางสาวจันทนี เฮ่าฮู่เทียน
  บุคลากร
 • ว่าง
  นิติกร
 • นายสุรกิจ เขาเล็ก
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ว่าง
  เจ้าพนักงานพัสดุ
 • น.ส.พรสุดา นาวีว่อง
  ผช.จนท.พัฒนาชุมชน
 • นายอุบล ช่วยการกล้า
  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • นางสาวเพ็ญจันทร์ กุลดี
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • นายอรรถพล กูลดี
  ผู้ช่วยบุคลากร
 • นางสาวพจนีย์ ปลูกไม้ดี
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 • นายสุรินทร์ ปลูกไม้ดี
  ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุใน
 • นายสนธยา ยุคุณธราภิรักษ์
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุใน เขต 1
 • ว่าง
  ช่างเขียนแบบ
 • ว่าง
  นายช่างโยธา
 • ว่าง
  วิศวกรโยธา
 • -
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • ว่าง
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 • นางสาวปรียา ธูปกลาง
  นักวิชาการเงิน รักษาการหัวหน้ากองคลัง
 • นางวาณี นาวีว่อง
  ครูค.ศ. ๑ รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
 • นางสาวดรุณี ช่วยการกล้า
  ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • นายเอนก นาวีว่อง
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุใน เขต 1
 • นายศุภชัย จิตรนาวี
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุใน เขต 1
 • นายสมนึก นกดา
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุใน เขต 1
 • นายธีระยุทธ เลขงู
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุใน เขต 1
 • นายวิโรจน์ กุลดี
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพรุใน
 • นายประพัทธ์ วิจิตรนาวี
  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพรุใน
 • นายสมหมาย ปลูกไม้ดี
  รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุใน
 • นายสมยศ หยั่งทะเล
  รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุใน
 • นายมนตรี เบ็ญอ้าหมาด
  นายกเทศมนตรีตำบลพรุใน
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลพรุใน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตแบบรางวี สามแยกบ้านออก หมู่ที่ ๖ (ดู : 93)
 
ทต.โคกกลอย : ประชาสัมพันธ์ โครงการบุญสานรัก สะพานวัฒนธรรมสองเมือง คุณธรรมชุมชนคนสารสิน (ดู : 4)
ทต.โคกกลอย : ประกาศเทศบาลตำบลโคกกลอยร่วมกับสำนักงานอัยการ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในวันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2560 โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลโคกกลอย. นายวิบูลเกียรติ์ ทองตันเป็นประธานในพิธี (ดู : 9)
ทต.โคกกลอย : หมดระยะเวลาการสมัครเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 24 มีนาคม 2560 น่ะค่ะ และประกาศรายชื่อ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน (ดู : 13)
ทม.พังงา : ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเกาะกลางถนนเทศบาลบำรุง (ดู : 19)
ทต.โคกกลอย : ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการต่อเติมโรงจอดรถยนต์เพื่อเป็นห้องเก็บของ ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 11.00 ม. สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกลอย (ดู : 13)
 
 
   
ชมวิถีชีวิตชุมชนชาวตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ดู:2110)
   
ชมภูมิทัศน์ของอำเภอเกาะยาว (ดู:903)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 13 ส.ค. 2552
 
log analyzer
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรุใน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตแบบรางวี สามแยกบ้านออก หมู่ที่ ๖ (ดู : 93)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุใน เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมนกออก หมู่ที่ ๒ เทศบาลตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ดู : 79)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุใน เรื่อง ให้เช่าห้องน้ำสาธารณะหมู่ที่ ๓ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ดู : 75)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบป.ช.ช 1) จำนวน 16 โครงการ (ดู : 358)
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างคูระบายน้ำชุมชนบ้านพรุใน (ดู : 167)
 
 
   
 
วันเริ่มต้น-สิ้นสุด หน่วยงาน หัวข้อ
   
 
   
ขนมไข่ (ดู:2314)
   
น้ำพริกปลากะตัก (ดู:1390)
 
เทศบาลตำบลพรุใน   25/1 หมู่ 2  ตำบลพรุใน  อำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา 83000
โทร.076-582444 แฟกซ์ 076-582445   E-mail:info@prunai.go.th

© Copyright 2009.Prunai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation