19 เม.ย. 58
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพรุใน
 
  • นายสมหมาย ปลูกไม้ดี
    รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุใน
  • นายสมยศ หยั่งทะเล
    รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุใน
  • นายมนตรี เบ็ญอ้าหมาด
    นายกเทศมนตรีตำบลพรุใน
 
 

 
ประกาศเทศบาลตาบลพรุใน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะหมู่ที่ ๒ (ดู : 9)
 
 
   
ชมวิถีชีวิตชุมชนชาวตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ดู:436)
   
ชมภูมิทัศน์ของอำเภอเกาะยาว (ดู:229)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 13 ส.ค. 2552
 
log analyzer
 
 
ประกาศเทศบาลตาบลพรุใน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะหมู่ที่ ๒ (ดู : 9)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุใน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุใน-แห (ดู : 154)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุใน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาบน-น (ดู : 80)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุใน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงถนน คสล. จำนวน ๓ โครงการ (ดู : 77)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุใน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนอนุบาล ๓ (ดู : 62)
 
 
   
 
วันเริ่มต้น-สิ้นสุด หน่วยงาน หัวข้อ
   
 
   
ขนมไข่ (ดู:1060)
   
น้ำพริกปลากะตัก (ดู:844)
 
เทศบาลตำบลพรุใน   25/1 หมู่ 2  ตำบลพรุใน  อำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา 83000
โทร.076-582444 แฟกซ์ 076-582445   E-mail:info@prunai.go.th

© Copyright 2009.Prunai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation